• Odbierz prezent
AC S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r. (2021-03-11 12:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, iż zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, w dniu 11 marca 2021 r. Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę potrzebę alokacji środków pieniężnych na planowane na 2021 r. projekty rozwojowe i inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości Spółki, sytuację rynkową na którą wpływ ma pandemia oraz bieżące potrzeby kapitałowe, postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie części zysku netto za 2020 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2,20 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-181Białystok
(kod pocztowy)(miejscowość)
42 Pułku Piechoty50
(ulica)(numer)
85 743 81 00
(telefon)(fax)
info@ac.com.pl
(e-mail)(www)
966-13-19-418050643816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Anatol TimoszukPrezes Zarządu
2021-03-11Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu
2021-03-11Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk