• Odbierz prezent
ABS INVESTMENT S.A.: Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów (2021-03-29 19:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
ABS INVESTMENT S.A.
Temat
Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 marca 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia.
Załączniki
PlikOpis
JC- zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie AIN.pdfZawiadomienie - January Ciszewski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABS INVESTMENT S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Andrzeja Frycza-Modrzewskiego153
(ulica)(numer)
+48 (33) 822 14 10
(telefon)(fax)
www.absinvestment.pl
(e-mail)(www)
5472032240240186711
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Sławomir Jarosz
Prezes Zarządu
Sławomir Jarosz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk