• Odbierz prezent
AB S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał  roku obrotowego 2020/2021 (2021-05-18 15:10)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, zgodnie z §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego Grupy Kapitałowej AB S.A. za III kwartał (1 lipca 2020 – 31 marca 2021) roku obrotowego 2020/2021, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 12/2020 na dzień 25 maja 2021 r.

Nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień 24 maja 2021r


MESSAGE (ENGLISH VERSION)AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-040Magnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Europejska4
(ulica)(numer)
71 32 40 500071 32 40 529
(telefon)(fax)
www.ab.pl
(e-mail)(www)
895-16-28-481931908977
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Grzegorz Ochędzan
Członek Zarządu
2021-05-18Zbigniew MądryCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk