• Odbierz prezent
AB S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 (2021-02-25 15:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, zgodnie z §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego zawierającego śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AB S.A. (wyniki jednostkowe i skonsolidowane) za I półrocze (1 lipca 2020 – 31 grudnia 2020) roku obrotowego 2020/2021, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 12/2020 na dzień 9 marca 2021 r. Nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień 2 marca 2021r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-040Magnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Europejska4
(ulica)(numer)
71 32 40 500071 32 40 529
(telefon)(fax)
www.ab.pl
(e-mail)(www)
895-16-28-481931908977
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Grzegorz Ochędzan
Członek Zarządu
2021-02-25Zbigniew MądryCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk