• Odbierz prezent
AB S.A.: Powołanie Komitetu Audytu (2021-03-04 15:07)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Powołanie Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) informuje o powołaniu w dniu 4 marca 2021 r. przez Radę Nadzorczą ze swojego składu członków Komitetu Audytu, w składzie następującym:

MAREK ĆWIR – Przewodniczący Komitetu Audytu
JAKUB BIEGUŃSKI – Członek Komitetu Audytu
JERZY BARANOWSKI – Członek Komitetu Audytu.

Szczegółowe informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu kariery zawodowej członków Komitetu Audytu, prowadzonej przez nich działalności oraz kwestii wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Spółka podała w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.


Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-040Magnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Europejska4
(ulica)(numer)
71 32 40 500071 32 40 529
(telefon)(fax)
www.ab.pl
(e-mail)(www)
895-16-28-481931908977
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk