• Odbierz prezent
AAS: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok (2021-03-15 14:46)

Spis załączników:

Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku (dot. harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 roku) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok.

Termin publikacji ww. raportu miał przypadać na dzień 19 marca 2021 r., jednakże w wyniku ww. zmiany nowy termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok zostaje ustalony na dzień 22 marca 2021 roku.

Powyższa zmiana podyktowana jest nieprzewidywalnym wydarzeniem losowym.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2021 pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-15 14:46:52Andrzej ZającPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk