• Odbierz prezent
7LV: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. (2022-06-23 16:37)
fot. freepik.com
Zarząd 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku („ZWZ”).
Spółka informuje, iż nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez ZWZ oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu podczas obrad ZWZ w odniesieniu do żadnej z uchwał.
Jednocześnie Spółka informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się:
1. uchwała nr 18 w sprawie zmiany § 7 ust. 5 Statutu Spółki,
2. uchwała nr 19 w sprawie zmiany § 13 ust. 1 punkt 13 Statutu Spółki,
3. uchwała nr 20 w sprawie zmiany § 13 ust. 1 punkt 15 Statutu Spółki,
4. uchwała nr 21 w sprawie zmiany § 13 ust. 1 punkt 17 Statutu Spółki,
5. uchwała nr 22 w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki,
6. uchwała nr 23 w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki,
7. uchwała nr 24 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-06-23 16:37:16Paweł BielaPrezes Zarządu
2022-06-23 16:37:16Krzysztof KrólWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk