• Odbierz prezent
7LV: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (2022-06-23 16:39)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:
- Pana Tomasza Muchalskiego;
- Panią Ewelinę Szałańską-Król;
- Pana Ryszarda Brudkiewicza;
Ponadto Spółka informuje, że Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, z dniem 23 czerwca 2022 r. powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Piekarta. Jednocześnie Pan Paweł Biela, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 2) Statutu Spółki, z dniem 23 czerwca 2022 r. powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Głowackiego.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków:
- Pana Tomasza Muchalskiego;
- Pani Eweliny Szałańskiej-Król;
- Pana Ryszarda Brudkiewicza;
- Pana Grzegorza Piekarta;
- Pana Jacka Głowackiego.
Jednocześnie Spółka informuje, że skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki w związku z powołaniem do nową kadencję nie uległ zmianie. Życiorysy zawodowe w/w Rady Nadzorczej zawierające informacje o których mowa w § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-06-23 16:39:54Paweł BielaPrezes Zarządu
2022-06-23 16:39:54Krzysztof KrólWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk