• Odbierz prezent
7LEVELS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. (2022-06-23 16:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
7LEVELS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("ZWZ"), które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r., na którym to ZWZ było wykonywanych 385.401 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 67,00% udziału w ogólnej liczbie głosów:
1. Paweł Biela, któremu przysługiwało 145.250 głosów na ZWZ, które stanowiły 37,69% udziału w głosach na ZWZ w dniu 23 czerwca 2022 r., oraz które stanowią 25,25% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów;
2. Krzysztof Król, któremu przysługiwało 96.250 głosów na ZWZ, które stanowiły 24,97% udziału w głosach na ZWZ w dniu 23 czerwca 2022 r., oraz które stanowią 16,73% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów;
3. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, któremu przysługiwało 143.901 głosów na ZWZ, które stanowiły 37,34% udziału w głosach na ZWZ w dniu 23 czerwca 2022 r., oraz które stanowią 25,02% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Paweł BielaPrezes ZarząduPaweł Biela
2022-06-23Krzysztof KrólWiceprezes ZarząduKrzysztof Król

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk