• Odbierz prezent
4MB: Korekta jednostkowego raportu rocznego 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2022 (2023-09-24 22:18)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 28 kwietnia 2023 r. jednostkowym raporcie rocznym Emitenta za rok obrotowy 2022 w zestawieniu zmian w kapitale własnym wystąpiły pomyłki edycyjne, w wyniku których przedstawiono błędne wartości w części tabeli.
Szczegółowa specyfikacja korekt została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Emitent przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 uwzględniający ww. korekty.

Załączniki:
1.Wykaz korekt do raportu rocznego 4Mobility S.A. za 2022 r.
2.Skorygowany raport roczny 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2022

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-09-24 22:18:32Paweł Błaszczak Prezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk