• Odbierz prezent
4MASS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy faktoringu (2021-03-22 17:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
4MASS S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy faktoringu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", „Spółka”) informuje, że zawarł z mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Faktor”) aneks do umowy faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy (dalej: „Aneks”) na mocy którego strony ustaliły, iż wysokość zaliczki jaka będzie wypłacana przez Faktora na rzecz Spółki z tytułu wierzytelności objętych umową będzie wynosiła 85 proc. a nie jak strony ustaliły pierwotnie 65 proc. Pozostałe warunki pozostały bez zmian.

W konsekwencji obowiązująca pomiędzy Emitentem, a Faktorem umowa faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy (dalej: „Umowa”), po uwzględnieniu wprowadzonej ww. Aneksem zmiany przewiduje następujące, kluczowe, postanowienia:
a) limit finansowania udzielony przez Faktora wynosi 2.000.0000 zł;
b) wysokość zaliczki wypłacanej przez Faktora na rzecz Spółki z tytułu zabezpieczonych Umową należności wynosi 85 proc.;
c) czas obowiązywania Umowy to czas nieoznaczony.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4MASS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
4MASS S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-963Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zygmunta Vogla2a
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Sławomir LutekPrezes Zarządu
2021-03-22Bolesław PorolniczakCzłonek Zarządu, Dyrektor finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk