• Odbierz prezent
4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – zmiana powiadomienia (2021-04-01 20:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
4MASS S.A.
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – zmiana powiadomienia
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2021 z dnia 31 marca 2021 r. (dalej: „Raport”), informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał informacje od Pana Janusza Lutka, który pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, sporządzone zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o zmianie powiadomienia o transakcjach, które miały miejsce w dniach 25 marca 2021 roku i 26 marca 2021 roku na akcjach Spółki. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż Pan Janusz Lutek dokonał zmiany powiadomienia o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w trzech oddzielnych powiadomieniach obejmując w nich wszystkie transakcje, które zostały zaraportowane zawiadomieniem z dnia 31 marca 2021 r., o którym mowa w Raporcie.

Zmiany w powiadomieniach o transakcjach dotyczą:
a) uzupełnienia „Informacji zbiorczych” w zakresie wskazania „Łącznego wolumenu” oraz „Ceny”
b) zmiany błędnej wartości ceny za jedną akcję w transakcji zbycia 3.000 akcji z dnia 26 marca 2021 r.– cena powinna wynosić 0,452 zł zamiast 0,542 zł.

Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomień, o których mowa powyżej.
Załączniki
PlikOpis
Powiadmienie_MAR_25.03_1.pdf
Powiadmienie_MAR_25.03_2.pdf
Powiadmienie_MAR_26.03.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4MASS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
4MASS S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-963Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zygmunta Vogla2a
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Sławomir LutekPrezes Zarządu
2021-04-01Bolesław PorolniczakCzłonek Zarządu, Dyrektor finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk