• Odbierz prezent
4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (2021-03-31 18:09)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
4MASS S.A.
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 31 marca 2021 roku sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, przez Janusza Lutka, który pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, Emitent pozyskał informację o dokonanych w dniach 25 marca 2021 roku i 26 marca 2021 roku transakcjach na akcjach Spółki. Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
Załączniki
PlikOpis
pdf_261485.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4MASS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
4MASS S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-963Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zygmunta Vogla2a
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Sławomir LutekPrezes Zarządu
2021-03-31Bolesław PorolniczakCzłonek Zarządu, Dyrektor finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk