• Odbierz prezent
4FUN MEDIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 4fun Media S.A. w dniu 12 marca 2021 roku (2021-03-12 12:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 4fun Media S.A. w dniu 12 marca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. („Spółka”) podaje w załączeniu wykaz Akcjonariuszy 4fun Media S.A., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, którego obrady zostały w dniu dzisiejszym wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 26 lutego 2021 roku. Podczas obrad zarządzono kolejną przerwę w obradach, która potrwa do dnia 25 marca do godziny 11.00.

Wykaz akcjonariuszy obecnych podczas obrad w dniu 12 marca 2021 roku zawiera liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba głosów, reprezentowanych na tym zgromadzeniu wyniosła 2 710 899, które stanowiły 63,95% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
Załączniki
PlikOpis
12_03_2021_Akcjonariusze_4fun_powyżej_5%.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
4FUN MEDIA S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
(022) 488 42 00(022) 488 42 50
(telefon)(fax)
4fun@4fun.tvwww.4fun.tv
(e-mail)(www)
951-20-85-470015547050
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2021-03-12Tomasz Misiak Czlonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk