• Odbierz prezent
4FUN MEDIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 4fun Media S.A. (2021-02-26 12:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 4fun Media S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. „Spółka” podaje w załączeniu wykaz Akcjonariuszy 4fun Media S.A., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 26 lutego 2020 roku (zarządzono przerwę w obradach do dnia 12 marca do godziny 11.00) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba głosów, reprezentowanych na tym zgromadzeniu wyniosła 2 710 899, które stanowiły 63,95% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.


Załączniki
PlikOpis
26_02_2021_Akcjonariusze_4fun_powyżej_5%.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
4FUN MEDIA S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
(022) 488 42 00(022) 488 42 50
(telefon)(fax)
4fun@4fun.tvwww.4fun.tv
(e-mail)(www)
951-20-85-470015547050
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2021-02-26Tomasz Misiak Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk