• Odbierz prezent
4FUN MEDIA S.A.: Przerwa w obradach NWZA 4fun Media S.A. do dnia 12 marca godz.11.00. (2021-02-26 11:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Przerwa w obradach NWZA 4fun Media S.A. do dnia 12 marca godz.11.00.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. „Spółka” informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, pełnomocnik większościowego akcjonariusza Epicom Limited, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 12 marca 2021 roku do godziny 11.00. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, w związku z tym Przewodnicząca posiedzenia zarządziła przerwę w obradach do terminu wskazanego w treści uchwały.

Ponadto, Zarząd 4fun Media S.A. publikuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 4fun Media S.A. w dniu 26 lutego 2021 roku do momentu zarządzenia przerwy w obradach wraz z informacją dotyczącą ilości ważnych głosów reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu oraz informacją o ilości akcji głosujących w sprawie każdej uchwały „za” „przeciw” oraz „wstrzymano się” (treść wszystkich uchwał stanowi załącznik do raportu).

Jednocześnie 4fun Media S.A. informuje, iż podczas obrad, nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który zostałby zaprotokołowany do aktu notarialnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Załączniki
PlikOpis
RB_6_2021_NWZA_zalacznik.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
4FUN MEDIA S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
(022) 488 42 00(022) 488 42 50
(telefon)(fax)
4fun@4fun.tvwww.4fun.tv
(e-mail)(www)
951-20-85-470015547050
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2021-02-26Tomasz Misiak Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk