• Odbierz prezent
4FUN MEDIA S.A.: Kolejna przerwa w obradach NWZA 4fun Media S.A. ogłoszona do dnia 25 marca do godz.11.00 (2021-03-12 11:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Kolejna przerwa w obradach NWZA 4fun Media S.A. ogłoszona do dnia 25 marca do godz.11.00
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wznowione zostały obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki po przerwie zarządzonej w dniu 26 lutego 2021 roku.

Po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na wniosek pełnomocnika większościowego akcjonariusza Epicom Limited, Przewodnicząca Zgromadzenia (pełniąca funkcję na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lutego 2021 roku), oświadczyła, że w dniu 27 lutego 2021 roku wygasła kadencja Rady Nadzorczej Spółki i wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki w ramach pkt 5 porządku obrad, jest bezprzedmiotowe.

Następnie, na wniosek pełnomocnika większościowego akcjonariusza Epicom Limited, poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 25 marca 2021 roku do godziny 11.00. Uchwała została przyjęta jednogłośnie,
w związku z tym Przewodnicząca posiedzenia zarządziła przerwę w obradach do terminu wskazanego w treści uchwały.

Ponadto, Zarząd 4fun Media S.A. publikuje w załączeniu treść uchwały, która została podjęta podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 4fun Media S.A. w dniu 12 marca 2021 roku do momentu zarządzenia przerwy w obradach wraz z informacją dotyczącą ilości ważnych głosów reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu oraz informacją o ilości akcji głosujących w sprawie każdej uchwały „za” „przeciw” oraz „wstrzymano się” (treść uchwały stanowi załącznik do raportu).

Jednocześnie 4fun Media S.A. informuje, iż podczas obrad, nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który zostałby zaprotokołowany do aktu notarialnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
RB_8_2021_NWZA_zalacznik.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
4FUN MEDIA S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
(022) 488 42 00(022) 488 42 50
(telefon)(fax)
4fun@4fun.tvwww.4fun.tv
(e-mail)(www)
951-20-85-470015547050
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2021-03-12Tomasz Misiak Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk