• Odbierz prezent
3,22 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracowało SoftBlue SA w trzech kwartałach 2020

Ponad 3,22 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracowało w trzech kwartałach br. notowane na NewConnect SoftBlue SA (ponad +47 proc. rdr.). Od stycznia do września zysk netto wyniósł ponad 0,55 mln zł. Na osiągnięte wyniki finansowe w raportowanym okresie wpływ miało konsekwentne rozwijanie produktów własnych spółki oraz zawieranie znaczących kontraktów biznesowych. W Q3 br. firma zainwestowała w InventionMed SA, w efekcie zyskując udział w akcjonariacie swojego partnera biznesowego na poziomie 50 proc. Obecnie spółka intensyfikuje działania związane z budową dwóch inwestycji B+R w Bydgoszczy.

- Za nami udane trzy kwartały, które zamykamy przychodami netto ze sprzedaży na poziomie ponad 3,22 mln. Daje nam to ponad 47 proc. wzrost w porównaniu rok do roku. W samym Q3 wypracowaliśmy 0,64 mln zł przychodów. Od stycznia do września zysk netto wyniósł ponad 0,55 mln zł. – informuje Michał Kierul, prezes SoftBlue SA. – Ostatnie miesiące były pełne intensywnej pracy nad produktami własnymi, a także działaniami badawczo-rozwojowymi. Od kilku miesięcy skupiamy się m.in. na budowie dwóch inwestycji B+R – dodaje prezes SoftBlue.

Aktualnie SoftBlue zakupiło powierzchnię pod planowaną od kilku miesięcy budowę Centrum B+R dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Projekt ma na celu stworzenie rozwiązań ułatwiających racjonalne gospodarowanie wodą i zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2021. Na powstanie obiektu spółka otrzymała dofinansowanie z MFiPR w kwocie ponad 5,4 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 12 mln zł.  To nie jedyny projekt inwestycyjny spółki. Firma wpiera swojego partnera biznesowego, InventionMed SA, w powstawaniu Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR. Obiekt będzie miał na celu wdrożyć rozwiązania umożliwiające kompleksowe szkolenie adeptów medycyny.

W minionym kwartale SoftBlue zawarło umowę na opracowanie i wdrożenie  projektu Innowacyjna platforma konsumencka EcoScan. Program powstał w oparciu o niezależne metody badania rzeczywistego składu żywności. Projekt został dofinansowany kwotą ponad 2 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W drugim półroczu firma nawiązała współpracę z Letus Capital. Spółki zawarły umowę licencyjną na korzystanie z innowacyjnego wyłącznika, działającego na podstawie komend głosowych w celu bezpiecznego monitorowania niebezpiecznych stref wokół infrastruktury technicznej.

We wrześniu SoftBlue skierowało prywatną emisję akcji do InventionMed i wyemitowało 19 mln akcji serii E w ramach kapitału docelowego po cenie 1,42 PLN za akcje. Tym samym spółka zwiększyła udział w akcjonariacie InventionMed z blisko 30 do 50 proc. Jednocześnie InventionMed objęło 19 mln akcji SoftBlue. Decyzję o skupie akcji podjęto z uwagi na pokrewny profil działalności obu firm i wspólnie prowadzone projekty. Firma IT uruchomiła również program motywacyjny, w ramach którego wyemitowała 2,6 mln warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D, z czego 1,2 mln warrantów zamieniła na akcje. Walory zostały objęte m.in. przez pracowników i współpracowników bydgoskiej firmy.

W tym samym miesiącu oferta SoftBlue została wybrana w przetargu prowadzonym przez Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zamówienie dotyczyło przede wszystkim opracowania i wdrożenia systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze AMFN. Wartość zamówienia wyniosła ponad 1,7 mln zł. Umowa zostanie sfinalizowana w 2021.

To nie jedyny kontrakt jaki zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Obecnie spółka zawarła istotne umowy w ramach projektu Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

- Na bieżąco pracujemy nad tym, aby konsekwentnie rozwijać nasze produkty własne, w tym system mobilnych głowic pomiarowych AirDron, który przez okrągły rok mierzy stan zanieczyszczeń powietrza w wielu gminach i miastach Polski. Chociażby ostatnio zapewniliśmy pomiary gospodarstw w Lidzbarku. Czujniki maszyny wykonały pomiar pod analizę zawartości szkodliwych związków, w tym PM10, PM2,5, PM1. Wstępnie odnotowaliśmy spalanie złej jakości węgla oraz wykorzystywanie kotłów węglowych, które nie spełniają już obowiązujących norm – komentuje Michał Kierul.

***

SoftBlue SA to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju.

SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron.

Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk