• Sklep
  • Odbierz prezent
3 wykresy - przyszłość polityki pieniężnej EBC
Z artykułu dowiesz się:

- Jakich ruchów ze strony EBC spodziewają się ekonomiści

Ekonomiści spodziewają się dobrych wieści ze strony EBC w najbliższy czwartek. Oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych EBC poda również swoje prognozy dla inflacji. Zdaniem znaczącej części ekspertów nie będą one gorsze od poprzednich prognoz.

 

Według ankiety przeprowadzonej wśród ekonomistów przez serwis Bloomberg prognozy dotyczące inflacji oraz wzrostu gospodarczego mogą się poprawić. W marcu EBC przewidywało, że w 2016 roku wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie 1,4% a w następnych latach odpowiednio 1,7% i 1,8%. W przypadku inflacji prognozy to 0,1% w bieżącym roku i 1,3% oraz 1,6% w kolejnych latach.

Zdaniem części ekonomistów EBC może być w stanie ożywić inflację nieco wcześniej. Prawie 40% ankietowanych uważa, że EBC podniesie swoje prognozy inflacji na lata 2016 i 2017. Tylko około 10% jest zdania, że prognozy te zostaną obniżone. Przypomnijmy, że EBC obniżał swoje prognozy w każdej z 3 ostatnich kwartalnych projekcji.

 

Przewidywania ekonomistów co do prognoz EBC dotyczących inflacji i wzrostu PKB

FXMAG forex 3 wykresy - przyszłość polityki pieniężnej ebc 1

źródło: Bloomberg

 

Ekonomiści uważają również, że na obecną chwilę polityka pieniężna EBC jest wystarczająca by pobudzić wzrost. Niewielu spodziewa się, by Bank zdecydował się na jakikolwiek ruch w najbliższych dwóch miesiącach, ale ponad 50% spodziewa się dalszego luzowania w sierpniu.

 

Dalsze luzowanie polityki pieniężnej przez EBC (prawdopodobieństwo na podstawie wskazań ekonomistów)

FXMAG forex 3 wykresy - przyszłość polityki pieniężnej ebc 2

 źródło: Bloomberg

 

W kwestii wyboru narzędzi, za pomocą których EBC może nadal luzować politykę pieniężną ekonomiści w znaczącej większości wskazują na przedłużenie programu QE (ponad 80% ankietowanych wskazała właśnie tę opcję. Ponad 40% badanych ekonomistów uważa (w ankiecie można było wskazać więcej niż jedno narzędzie), że EBC zdecyduje się na kolejne cięcie stopy depozytowej, natomiast tylko 16% widzi możliwość zwiększenia miesięcznej wartości skupowanych aktywów.

 

Z jakich narzędzi skorzysta EBC (na podstawie wskazań ekonomistów)

FXMAG forex 3 wykresy - przyszłość polityki pieniężnej ebc 3

źródło: Bloomberg


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk