• Odbierz prezent
2INTELLECT.COM S.A.: Informacja o podpisaniu istotnej umowy w Grupie Emitenta (2021-03-09 21:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
2INTELLECT.COM S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu istotnej umowy w Grupie Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Intelligent Gaming Solutions z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 8 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła podpisana umowa o przekazanie praw do licencji („Umowa”) zawarta pomiędzy Prostaker Esports Ventures AB z siedzibą w Szwecji („Podmiot”,” Licencjobiorca”), a BESIKTAS AKADEMIAS z siedzibą w Turcji („Licencjodawca”).

Podmiot Prostaker Esports Ventures AB z siedzibą w Szwecji, zgodnie ze strategią Emitenta opublikowaną dnia 14 stycznia 2021 r. raportem ESPI nr 1/2021, jest spółka powołaną w celu wykorzystania możliwości w sektorze e-sport. Właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym Podmiotu jest International Gaming Systems AB (IGS AB), którego większościowym udziałowcem jest Emitent.

Zgodnie z Umową, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy wszystkich praw do licencji na prowadzenie działań e-sportowych od dnia podpisania niniejszej Umowy. Zgodnie z zapisami Umowy Licencjodawca utworzył i jest właścicielem PRO ESPOR İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ("Newco") - spółki celowej z siedzibą w Turcji.
Przeniesienie licencji przez Licencjodawcę na Licencjobiorcę nastąpi w formie przeniesienia praw do licencji na spółkę celową Newco. Do czasu całkowitego wykonania transferu Licencja będzie własnością Licencjobiorcy, lecz będzie przechowywana w jego imieniu przez Licencjodawcę.

Jak stanowi Umowa, Licencjobiorca winien zapłacić Licencjodawcy kwotę w wysokości 400.000 euro („Opłata licencyjna”).

Opłata licencyjna została podzielona na transze, całość opłaty licencyjnej ma zostać uiszczona do dnia 6 lutego 2022 roku.

Ponadto Licencjobiorca wpłaci na rzecz Licencjodawcy 20% sumy wpłat sponsorskich otrzymanych do dnia 6 lutego 2022 roku.

W zamian za udzielenie Licencji Newco zapłaci roczną opłatę licencyjną w wysokości 15% wszystkich środków pieniężnych otrzymanych z tytułu sponsoringu w każdym roku kalendarzowym od dnia podpisania Umowy przez okres jej trwania.

Działania, które Licencjodawca m.in. gwarantuje wykonać w wyniku zawarcia Umowy obejmują min.:

- powołanie nowego podmiotu prawnego z siedzibą w Turcji, na który Licencjodawca dokona przeniesienia licencji i dla którego Licencjodawca utworzy lokalny turecki rachunek bankowy, który będzie mógł być używany przez Licencjobiorcę do celów wykonania niniejszej Umowy;
- dostarczenie listy wszystkich dotychczasowych sponsorów esportowych Beşiktaş, łącznie z ich wartością wpłat z tytułu sponsoringu i wszelkich nowych potencjalnych umów sponsorskich;
- dostarczenie listy wszystkich obowiązujących kontraktów z obecną licencją Beşiktaş esports oraz jeśli umowy te są możliwe do przeniesienia na Prostakera, kopie umów wraz z potwierdzeniem możliwości ich przeniesienia na Prostakera.

Niniejsza Umowa jest pierwszym krokiem biznesowym podjętym w celu realizacji strategii działania, o której Emitent informował w raporcie ESPI 1/2021 z dnia 14 stycznia2021 roku, w związku z czym Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)2INTELLECT.COM S.A.

(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)60-476
Poznań(kod pocztowy)
(miejscowość)Jasielska
16(ulica)
(numer)+48 61 84 34 266
+48 61 84 34 266/ +48 61 84 34 270(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)781-18-64-169

(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Ivan HanamovPrezes ZarząduIvan Hanamov

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk