• Odbierz prezent
26 stycznia ruszy publiczna oferta akcji SoftBlue na ponad 10 mln zł!

SoftBlue, spółka badawczo-rozwojowa notowana na NewConnect, finalizuje przygotowania do publicznej oferty akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Harmonogram oferty przewiduje zapisy na akcje w terminie 26 stycznia – 12 lutego. Pozyskane od inwestorów środki zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru IoT, w tym urządzenia służącego do zarządzania produkcją i energią ,,Autonomous Data Controler’’ oraz sytemu antysmogowego ,,AirDron’’.

- Działamy na sprzyjającym rynku. W unikalny sposób łączymy typowy biznes IT z działaniami pro ekologicznymi i badawczo-rozwojowymi. Nasza strategia zakłada wzmocnienie oferty dedykowanej przedsiębiorstwom przemysłowym, co stanowi jeden z głównych filarów naszej działalności. Koncentrujemy się na rozwoju projektów, których celem jest podniesienie efektywności pracy naszych klientów przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów danego przedsiębiorstwa. Pozyskane z emisji środki chcemy przeznaczyć na rozwój oferty z tzw. Internetu Rzeczy. Zapisy oraz wpłaty w ramach Prawa Poboru ruszą już we wtorek, 26 stycznia i potrwają do 12 lutego. –mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue.

Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Prawo poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki, tj. osobom, które posiadały akcje SoftBlue w dniu 11 stycznia br. Za każdą jedną akcję spółki przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru.

Zapisy w ramach oferty akcje można składać w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy.

SoftBlue specjalizuje się w obszarze Software House, działań badawczo – rozwojowych oraz Internetu Rzeczy. W ramach ostatniego obszaru, w portfolio produktowym SoftBlue występują rozwiązania takie jak m.in. Smogobus, czyli mobilny system do monitorowania jakości powietrza, a także głowica pomiarowa AirDron, która umożliwia analizę składu powietrza i wgląd do palenisk bez konieczności bezpośredniego dostępu do pieca. Bydgoska firma opracowała także Autonomous Data Controler, który rejestruje i analizuje dane pochodzące z urządzeń przynależnych do konkretnej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie jest całkowicie autonomiczne, nie wymaga podłączenia do serwera i korzystania z abonamentowych usług chmurowych. – ADC dzięki racjonalnemu zarządzaniu zużyciem maszyn, mediów, ale i energii elektrycznej i cieplnej umożliwia naszym klientom uzyskanie jednego z najważniejszych aspektów, jakim jest oszczędność. Pokładamy dużą nadzieję w tym projekcie – komentuje Michał Kierul.

W grudniu 2020 r. SoftBlue – za 0,5 mln zł – sfinalizowało transakcję zakupu zorganizowanej części notowanego na NewConnect easyCALL.pl, dywersyfikując w ten sposób działalność w obszarze telekomunikacji. Tym samym firma nabyła prawa do całości biznesu spółki telekomunikacyjnej, która jest partnerem biznesowym marek takich jak Orange, czy Netia. SoftBlue w strukturach easyCALL.pl utworzy zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz zapewni zaplecze specjalistyczne do rozwoju i wsparcia w zakresie nowych produktów telekomunikacyjnych.

***

O Spółce:

SoftBlue SA to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju. SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron.

W listopadzie 2020 r. SoftBlue uzyskało certyfikat od Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o. Dokument obejmuje wykonanie wysokiej jakości usług w zakresie projektowania, budowy, sprzedaży, wdrażania szkoleń biznesowych i technologicznych, a także badań oraz projektów naukowych.

Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk