• Odbierz prezent
22,14 proc. stopy zwrotu w tydzień w indeksie WIG20! Co działo się na rynkach w minionym tygodniu?
Z artykułu dowiesz się:

  • o minionym tygodniu na rynkach finansowych,
  • dlaczego akcje niektórych walorów rosły przeszło o 10 proc.

Mijający tydzień należał do bardzo udanych okresów na rynku akcji. Relatywną przewagę wykazywały indeksy akcji państw należących do rynków rozwijających się, co również charakteryzowało krajowy WIG. Motorem napędowym zmian w kraju były przede wszystkim największe spółki skupione w ramach indeksu WIG20, który zanotował tygodniową stopę zwrotu na poziomie +5,13%. Najlepsze stopy zwrotu w ramach indeksu wygenerowały min. walory CD-Projekt (+22,14%), KGHM (+12,87%) oraz JSW (+9,45%).

Indeksy giełdowe – notowania

WIG20 zakończył tydzień na poziomie ok. 1950 punktów. Kluczowe w krótkim terminie będzie ewentualne dotarcie indeksu do strefy 2040-2050 punktów, gdzie z punktu widzenia analizy technicznej znajduje się obecnie ważny poziom oporu. Jego przebicie może być oznaką dalszych wzrostów indeksu. W tym tygodniu możemy być również świadkami podwyższonej zmienności na krajowym rynku akcji z uwagi na to, że na 10 grudnia zaplanowana jest premiera gry „Cyberpunk 2077”, co może mocno ważyć na zachowaniu walorów CD-Projekt, jak i indeksu WIG20 w ramach którego są notowane instrumenty emitenta. Bazowe rynki akcji pozostawały w tyle jeśli chodzi o stopy zwrotu.

Niemiecki DAX30 zakończył tydzień na poziomie -0,28%. Lepiej radziły sobie za to amerykańskie indeksy, które odnotowały nowe, historyczne poziomy. Nasdaq Composite Index zakończył tydzień w strefie 1246 punktów, a S&P500 3699 punktów. Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, iż w związku z nieprzerwaną hossą na rynkach instrumentów udziałowych, która ma miejsce od kilku tygodni nie jest wykluczona krótkoterminowa realizacja zysków przez globalnych inwestorów. Z kolei na krajowym rynku długu byliśmy świadkami mocnej wyprzedaży 10-letnich obligacji skarbowych, która nasiliła się w końcówce tygodnia. Rentowności ww. instrumentów wzrosły do poziomu 1,4%, tj. notowanych ostatnio we wrześniu b.r. Potencjalnym czynnikiem ryzyka dla rynku są toczące się wciąż rozmowy w ramach Unii Europejskiej w sprawie porozumienia odnośnie budżetu na 2021 r. i Funduszu Odbudowy.

Cena ropy naftowej w trendzie

Na rynku surowcowym obserwowaliśmy dalsze wzrosty kwotowań ropy naftowej, co było pochodną decyzji OPEC+ o stopniowej (mniejszej niż zakładanej wcześniej) redukcji ograniczenia wydobycia przez państwa kartelu. W nadchodzących miesiącach wydobycie będzie stopniowo zwiększane, począwszy od 500 tys. brk/dziennie w styczniu. Na rynku złota byliśmy świadkami korekty ostatnich spadków notowań kruszcu, który jednak nie przebił trwale ważnego oporu z okolic 1850 USD/uncję. Rynek walutowy charakteryzowała deprecjacja amerykańskiego dolara. Kurs EUR/USD wzrósł do poziomów notowanych ostatnio w I połowie 2018 roku, a istotnym oporem wydaje się być obecnie strefa 1,225-1,25.

Sytuacja w Stanach Zjednoczonych

Sytuacja polityczna związana z procesem przekazywania władzy do prezydenta-elekta J. Bidena uległa poprawieniu wpływając na poprawę sentymentu na rynkach finansowych. Lokalnie dla inwestorów wsparciem mogły być dane o PKB Polski w III kwartale, które zostały zrewidowane w górę. Dynamika PKB wyniosła 7,9% kw/kw i -1,5% r/r. Zgodnie z oczekiwaniami, w okresie od lipca do września był on w głównej mierze napędzany przez wyższe wydatki gospodarstw domowych po wiosennym lockdownie, które zwiększyły się o 0,4% r/r. Bez większego wpływu na złotego okazały się natomiast wstępne dane o inflacji CPI w listopadzie. Według danych GUS inflacja CPI wzrosła o 3,0% r/r, nieznacznie wolniej niż w październiku.

PMI dla przemysłu

Opublikowane również w tym samym dniu dane o PMI dla przemysłu wskazały na wyhamowanie tempa ożywienia gospodarczego. Łączny wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro obniżył się o 1 pkt do 53,8 pkt i był zgodny z oczekiwaniami. Bez zmian w stosunku do października ukształtował się PMI dla Polski, który ponownie wyniósł 50,8 pkt. Dane o PMI dla przemysłu potwierdziły, że wpływ drugiego lockdownu na gospodarkę jest jak na razie mniejszy niż wiosną. Ostatni tydzień przyniósł także najnowszą decyzję RPP, która została podana dopiero po godzinie 16, co przekracza znacząco dotychczasowe standardy. Powyższe miało wpływ na zwiększoną nerwowość na rynku w oczekiwaniu na decyzję, lecz ostatecznie nie była ona zaskoczeniem dla inwestorów.

Posiedzenie Rady polityki pieniężnej

RPP zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionych poziomach. W swoim komunikacie RPP skupiła się w dużym stopniu na aktywności gospodarczej w najbliższych kwartałach. Rada podkreśla, że Covid-19 stanowi kluczowe ryzyko dla działalności gospodarczej w kolejnych kwartałach. RPP wskazuje na spadek PKB w 4Q20, a następnie stopniowe ożywienie w 2021 roku. Środowy raport ADP o zmianie miejsc pracy w sektorze prywatnym w Stanach Zjednoczonych wskazał na wzrost o 307 tys. jednak był on znacznie niższy niż oczekiwano.

Payrollsy z USA

W piątek poznaliśmy natomiast kluczowe dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, czyli tzw. payrollsy. Rynki w dużej mierze zignorowały opublikowane powyższe dane, które okazały się być gorsze od oczekiwań. W listopadzie w USA przybyło zaledwie 245 tys. nowych miejsc pracy wobec oczekiwanych 496 tys. W dół zrewidowano również październikowy wynik z 638 do 610 tys. Z drugiej strony średnia płaca godzinowa wzrosła w skali miesiąca o 0,3%.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk