• Odbierz prezent
202,5 mln zł hipoteki na nieruchomościach Agora S.A.

Zarząd Agora S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia z sądu, dotyczącego wpisu hipoteki na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego warszawskiej nieruchomości oraz przysługującym Agorze prawie własności budynku położonego na tej nieruchomości.

Na dzień 31 sierpnia br. wartość ewidencyjna netto wymienionych aktywów wynosiła ponad 105,6 mln zł. Wartość ustanowionej hipoteki to 202,5 mln zł. Hipotekę ustanowiono na zabezpieczenie umowy o limit kredytowy z DNB Bank Polska S.A. do wysokości 135 mln zł.

"Hipoteka zabezpiecza spłatę wierzytelności Banku obejmujące m.in. kapitał, odsetki od kapitału, odsetki za opóźnienie w spłacie kredytu, prowizje i opłaty od kredytu przewidziane i określone w Umowie" - czytamy w raporcie 15/2017.

Agora poinformowała również o spłacie w całości wszystkich zobowiązań na rzecz Banku Pekao S.A., z tytułu dotychczasowego Wielocelowego Limitu Kredytowego wraz z prowizją, odsetkami i innymi należnościami. Spółka rozpoczęła działania zmierzające do wykreślenia hipoteki umownej ustanowionej na rzecz Banku i obciążającej wyżej wymienione aktywa.

Agora S.A. jest jedną z największych spółek medialnych w Polsce. Spółka znana jest m.in. z przedsięwzięć takich jak Gazeta Wyborcza, czy czasopisma Avanti, Logo, Cztery kąty. Agora jest również większościowym współwłaścicielem radia TOK FM, a także właścicielem muzycznych marek radiowych stacji lokalnych. Akcje Spółki notowane są na GPW i wchodzą w skład indeksu sWIG80.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk