• Odbierz prezent
2016 rok – koniec Unii Europejskiej w obecnej formie?
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie wyzwania czekąją Unię Europejską

Za najważniejsze wydarzenia w obecnie mijającym roku uważa się wielką migrację ludności do Europy oraz zamachy terrorystyczne.

Politolog Aleksander Kozicki wskazuje, że przyczynę tych wydarzeń należy doszukiwać się w destabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wszystko zaczyna się od wojen w Libii oraz w Iraku, które podgrzały atmosferę i wprowadziły ogromny strach wśród ludzi z tamtego obszaru. Te złe emocje emanowały na inne kraje i to spowodowało zaognienie konfliktów w innych państwach oraz rozpoczęło migrację na szeroką skalę. Obecnie została ona lekko zahamowana, ale jest to tylko chwilowy przestój spowodowany głównie sytuacją pogodową. Chodzi tutaj o sztormy, które występują na Morzu Śródziemnym.

Poza migracjami niebezpieczne są także ostatnio nasilające się coraz bardziej zamachy terrorystyczne dokonywane w różnych częściach świata. Z powodu wzrastającej infrastruktury i powiększających się dysproporcji pomiędzy krajami bogatymi i biednymi, kraje bogatsze stają się głównym celem ataków. Mają one na celu wprowadzić zamęt i strach wśród ludzi oraz zachwiać głownie podstawowe filary budujące Wspólnotę Europejską.

Obecnie Unia Europejska (UE) nie radzi sobie z tym problemem a powstają coraz to nowsze. Dalej nierozwiązany pozostaje kryzys grecki, który przy nadążającej się okazji ponownie wypłynie na powierzchnię i zwróci uwagę całego świata. Dodatkowo ku załamaniu zmierza funkcjonowanie strefy Schengen, ponieważ ciężko jest ochraniać swój kraj nie kontrolując własnych granic przed napływem niechcianych imigrantów. Poza tym na Unii Europejskiej dalej ciąży sprawa wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Władze Brytyjskie coraz bardziej podnoszą głosy w tej sprawie i przygotowują obywateli do przeprowadzenia referendum. Pozostaje jednak pytanie: gdyby doszło do wystąpienia Wielkiej Brytanii, kto straciłby na tym więcej – czy takie wyjście opłaca się brytyjskiej gospodarce?

Przyszły rok może być decydujący dla dalszego funkcjonowania Unii Europejskiej. Wszystkie te wydarzenia będą również bardzo silnie oddziaływać na kształtowanie się rynków finansowych. Unia Europejska jest bowiem bardzo ważnym graczem a jej problemy powodują poważne konsekwencje dla całego świata.


Jacek Suder

Doktorant Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Klasyk, zainteresowany rynkiem Forex. Swoją pracę zawodową łączy z nauką oraz pasją odkrywania rynków finansowych. Szczególną uwagę przywiązuje do właściwego połączenia fundamentów z sygnałami płynącymi z analizy technicznej.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk