• Odbierz prezent
16 milionów polskich złotych (PLN)! O tyle wzrosła wartość gotówki i inwestycji Grupy INC w III kwartale 2020

Grupa INC opublikowała wybrane szacunkowe dane finansowe na koniec III kwartału. W tym kwartale Grupa odnotowała istotny wzrost wartości inwestycji kapitałowych oraz zwiększyła pozycję gotówkową, pomimo realizacji 8 nowych inwestycji. Aktualnie Grupa INC posiada 47,0 mln zł w środkach pieniężnych i inwestycjach krótkoterminowych, względem 30,8 mln zł na koniec czerwca br., w tym 9,0 mln zł gotówki (+1,0 mln zł kw/kw). Grupa skutecznie wykorzystuje sprzyjające otoczenie rynkowe i kontynuuje dynamiczny rozwój. Obecnie realizuje kilkanaście umów, a kolejnych 20 ma podpisanych lub na zaawansowanym etapie negocjacji. Większość z nich dotyczy pozyskania kapitału lub wprowadzenia do obrotu spółek w 2021 r.

- Za nami kolejny udany kwartał, który pokazuje słuszność realizowanej strategii rozwoju. To nie tylko kontynuacja trendu związanego z dobrą sytuacją na rynku kapitałowym, ale również widzimy pierwsze efekty przebudowania strategii działania i skokowego rozwoju biznesu. Patrząc na wynik po dziewięciu miesiącach, możemy liczyć na rekordowy rok w historii spółki. Co ważne, skupiamy się na długofalowym budowaniu biznesu. Aktualnie realizujemy kilkanaście projektów, ale już teraz mamy podpisane umowy lub jesteśmy na zaawansowanym etapie negocjacji około 20 projektów na 2021 r. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Wraz z przyjętą w połowie marca strategią rozwoju, Grupa INC zakłada osiągnięcie pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich spółek poszukujących finansowania na rozwój na rynku kapitałowym. Jednym z fundamentów planu rozwoju INC są zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności doradczo – transakcyjnej i inwestycyjnej. Grupa planuje również rozszerzyć działalność poza Polską.

- Liczba podpisanych i negocjowanych umów oraz nowych inwestycji pokazuje, że na biznes INC można patrzeć trochę podobnie jak na działalność deweloperską. Nasze nowe umowy to pipeline projektów, które systematycznie i z sukcesem realizujemy – doradzając oraz pomagając pozyskać finansowanie. Często mamy udziały w spółkach, z którymi współpracujemy. Pozyskiwanie nowych klientów przypomina w pewnym sensie budowanie banku ziemi i realizację projektów nieruchomościowych przez deweloperów. Wynik budujemy w oparciu o realizację projektów, jednak podobnie jak na rynku nieruchomości, jeśli jest dobry rynek to zarabiamy więcej. – mówi Paweł Śliwiński.

Na dzień 30 września 2020 r. INC wraz ze spółkami, w których jest 100% akcjonariuszem, tj. Domem Maklerskim INC oraz INC Private Equity ASI, posiadała łącznie: 7,3 mln zł środków pieniężnych (wzrost o 2,1 mln zł w kwartał), 22,3 mln zł inwestycji kapitałowych w spółkach notowanych, niezaliczanych do grupy kapitałowej (+7,5 mln zł kw/kw) oraz 0,2 mln zł inwestycji poza rynkiem publicznym. Łącznie to prawie 30 mln zł i aż o 47% więcej niż na koniec II kwartału br.

Wraz z funduszem Carpathia Capital, Grupa INC dysponowała na koniec kwartału prawie 9 mln zł gotówki oraz papierami wartościowymi na kwotę 38 mln zł. W ostatnich 3 miesiącach Grupa INC zainwestowała też w 8 nowych podmiotów, zarówno typu „growth” charakteryzujących się dużym potencjałem wzrostu z uwagi na ich wysokie zaawansowanie technologiczne (branża gamingowa oraz IT), ale również w projekty „value” reprezentowane przez branże tradycyjne (sektor produkcyjno-handlowy oraz budownictwo).

- Giełda nadal jest w centrum zainteresowania inwestorów, czego dowodem są m.in. rekordowe obroty. Tylko w samym wrześniu inwestorzy wygenerowali 1,3 mld zł obrotów na NewConenct, czyli ponad 7-krotnie więcej niż rok wcześniej. – dodaje Paweł Śliwiński.

O SPÓŁCE:

Grupa Kapitałowa INC posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in.:

  • INC S.A. – spółka dominująca grupy INC, która specjalizuje się w doradztwie na rynku kapitałowym, wiodący Autoryzowany Doradca rynku NewConnect, Autoryzowany Doradca rynku obligacji GPW Catalyst oraz rynku akcji AeRO prowadzonego przez BVB (Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie).
  • Dom Maklerski INC S.A. – prowadzi, jako jedyny dom maklerski w Polsce, platformę crowdinwestycyjną (crowdconnect.pl) oraz posiada licencję na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń.
  • INC Private Equity ASI S.A. – fundusz typu pre-ipo fund inwestujący w spółki na etapie poprzedzającym IPO i debiut w obrocie zorganizowanym, spółka wpisana do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych.
  • Carpathia Capital S.A. – fundusz o charakterze opportunity fund inwestujący w małe i średnie spółki w Polsce i w Rumunii, spółka wpisana do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych.
  • Raisemana Sp. z o.o. – prowadzi platformę crowdfundingową o tradycyjnym, donacyjnym charakterze, która jest dedykowana do finansowania społecznościowego gier wideo oraz innych projektów cyfrowych np. filmów.
  • INC Rating Sp. z o.o. – polska agencja ratingowa zarejestrowana przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) specjalizująca się w ocenie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw.

Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk