• Odbierz prezent
1500 dolarów USD za uncję. Cena złota pod wpływem wydarzeń politycznych. Pszenica najdroższa od trzech miesięcy

Bieżący tydzień na rynku złota nie przynosi na razie istotnych zmian. Notowania kruszcu znajdują się pod delikatną presją podaży, jednak nie oddalają się zanadto od poziomu 1500 USD za uncję, który niedawno został przez nie przekroczony w dół.

Chcesz kupić lub sprzedać złoto? Skorzystaj z oferty FlyingAtom Gold

Zmienność ceny złota jest niewielka,

a inwestorzy na rynku tego kruszcu tkwią w wyczekiwaniu na kolejne doniesienia polityczne. Nadal niewiele wiadomo o rezultatach niedawnych negocjacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, aczkolwiek w tej kwestii pojawiają się raczej pozytywne doniesienia. Steven Mnuchin, amerykański Sekretarz Skarbu, powiedział nawet, że przedstawiciele USA i Chin pracują obecnie nad wstępnym porozumieniem, które mogłoby zostać podpisane przez obu prezydentów już w przyszłym miesiącu.

wykres ceny złota 1

Wykres ceny złota – dane dzienne

Optymistyczny wydźwięk mają także doniesienia dotyczące Brexitu, ponieważ pojawiły się szanse na wypracowanie porozumienia przed planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 października. Dzisiaj i jutro w Brukseli będzie miał miejsce szczyt Unii Europejskiej, który dla Brytyjczyków jest w zasadzie ostatnią szansą na porozumienie. Doniesienia ze szczytu mogą więc mieć przełożenie na podejście inwestorów do ryzyka, a tym samym, na ceny złota jako tzw. bezpiecznej przystani. Im bardziej pozytywne informacje docierają z polityki, tym większa presja na spadek notowań złota. Niemniej, obawy dotyczące spowolnienia gospodarczego na razie ograniczają potencjał spadkowy cen kruszcu( np. wczoraj pojawiły się rozczarowujące dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA). Słabe dane nie tylko zwiększają awersję inwestorów do ryzyka, sprzyjając zwiększonym zakupom złota, lecz także zwiększają szanse na dalsze cięcia stóp procentowych w USA, negatywnie wpływające na wartość USA, a pozytywnie na ceny złota.

 

Gotowy żeby handlować na rynku walutowym Forex? Wybierz sprawdzonego brokera Plus500

Otwórz konto teraz- jest szybkie i bezpłatne

 

*76,4% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas zawierania kontraktów CFD z tym dostawcą. Powinienieś rozważyć, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Pszenica najdroższa od trzech miesięcy.

Ostatnie tygodnie na rynku pszenicy upływają pod znakiem ruchu wzrostowego. Notowania tego zboża w Stanach Zjednoczonych w bieżącym tygodniu kontynuują ruch wzrostowy. Obecnie cena pszenicy w USA sięga już 5,20 USD za buszel, co jest najwyższym poziomem od trzech miesięcy. Główną przyczyną presji na wzrost notowań pszenicy są obawy związane z jej produkcją. Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce w Australii, gdzie już po raz trzeci z rzędu susze zniszczyły znaczną część upraw. W sezonie 2018/2019 eksport pszenicy z Australii wyniósł 9 mln ton, co jest najniższym poziomem od 11 lat, a także ponad dwukrotnie mniejszą wartością niż jeszcze dwa lata wcześniej (22,6 mln ton). Dodatkowym wsparciem dla cen pszenicy okazały się zakupy dużej ilości tego zboża przez Egipt – czyli kraj będący jego największym importerem. W ostatnim czasie ten kraj zakupił 405 tysięcy ton pszenicy, głównie z Rosji, Francji oraz Ukrainy. Niemniej, potencjał zwyżkowy cen pszenicy jest ograniczony. Problemy z produkcją w Australii są już w większości uwzględnione w cenach, więc do dalszych zwyżek potrzebne będą dodatkowe impulsy.

wykres ceny pszenicy

Ceny pszenicy w USA – dane dzienne

Nota prawna: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: ZŁOTO

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GOLD/

Dorota Sierakowska

Finansistka i przedsiębiorca. Analityk rynków surowcowych w DM BOŚ (zdobywczyni nagrody FxCuffs 2017 w kategorii Analityk Roku), wydawca i redaktor naczelna magazynu o inwestowaniu Trend. Regularnie wypowiada się w mediach na tematy związane z rynkami finansowymi. Pasjonatka podróży i poznawania świata, certyfikowany nurek i żeglarz.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk