• Odbierz prezent
11 bit studios
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie były wyniki finansowe 11 bit studios w I półroczu 2017 r.

11 bit studios S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

Przychody z działalności kontynuowanej wyniosły około 8,7 mln zł w I półroczu 2017 r. W analogicznym okresie 2016 r. wynosiły one ok. 11,9 mln zł.

Zysk netto wyniósł niespełna 271 tys. zł w I półroczu 2016 r., podczas gdy w I półroczu 2017 r. wynosił on niemal 6,6 mln zł, co przekłada się odpowiednio na 0,12 zł oraz 2,96 zł zysku zwykłego na jedną akcję oraz 0,12 zł oraz 2,91 zł zysku rozwodnionego na jedną akcję.

W I półroczu 2017 r. przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej były dodatnie, natomiast z działalności inwestycyjnej ujemne. Skutkiem tych przepływów było zmniejszenie stanu środków pieniężnych o ok. 2,7 mln zł.

11 bit studios S.A. jest deweloperem gier multiplatformowych. Spółka zajmuje się samodzielnie każdym etapem tworzenia gier. Akcje Spółki notowane są na GPW, wchodząc w skład indeksu sWIG80.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk