• Odbierz prezent
11 BIT STUDIOS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień
14 czerwca 2021 roku na godz. 11.00. (2021-05-18 12:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
11 BIT STUDIOS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień
14 czerwca 2021 roku na godz. 11.00.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd 11 bit studios S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki (zakładka Inwestorzy): www.ir.11bitstudios.com.
Załączniki
PlikOpis
11 bit studios S.A. - ZWZA 2021-06-14 - OGŁOSZENIE ZARZADU O ZWOŁANIU ZWZA.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2021-06-14 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2021-06-14 - PEŁNOMOCNICTWO.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2021-06-14 - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2021-06-14 - REGULAMIN DOT. ZDALNEGO WZA.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2021-06-14 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba prawna.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2021-06-14 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba fizyczna.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2021-06-14 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba prawna.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2021-06-14 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba fizyczna.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
11 BIT STUDIOS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03 - 737Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Brzeska 2
(ulica)(numer)
22 243 40 0422 243 39 95
(telefon)(fax)
biuro@11bitstudios.comwww.11bitstudios.com
(e-mail)(www)
1182017282142118036
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Przemysław MarszałPrezes Zarządu
2021-05-18Grzegorz MiechowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk