• Odbierz prezent
11 bit studios prezentuje wyniki finansowe za II kwartał. Zysk netto spółki wzrósł o ponad 300%

17 sierpnia znana spółka z branży gier 11 bit studios opublikowała wyniki kwartalne. Były one znacznie wyższe niż przed rokiem, a zysk netto uzyskany w II kwartale przewyższył oczekiwania analityków. Najważniejszym wydarzeniem I półrocza była premiera płatnego dodatku do gry „Frostpunk”.

 

27 sierpnia w godzinach nocnych spółka z branży gier 11 bit studios opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale przychody wyniosły 19,7 mln zł wobec 16,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 18,7% rok do roku. Uzyskane przychody są zbliżone do konsensusu analityków. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do poziomu 9,1 mln zł z 3,4 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 164,5% rdr. Osiągnięty zysk operacyjny również okazał się zbliżony do szacunków analityków. Spółka zakończyła II kwartał zyskiem netto w wysokości 10,5 mln zł wobec 2,5 mln zł przed rokiem. Osiągnięty zysk był wyższy o 323,4% niż rok wcześniej. Przewyższył też o 18% szacunki analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 8,9 mln zł.

W całym I półroczu 2020 r. spółka uzyskała przychody na poziomie 50,3 mln zł wobec 30,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi wzrost o 63,2% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 26,4 mln zł wobec 9,7 mln zł rok wcześniej. W I półroczu spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 25 mln zł wobec 7,4 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 238,7% rdr.

Spółka poinformowała, że najważniejszym wydarzeniem I półrocza 2020 roku, które miało decydujący wpływ na wyniki finansowe za ten okres, była premiera płatnego dodatku do gry „Frostpunk” – „Frostpunk: The Last Autumn”, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem graczy. Dodano, że ważnym źródłem  przychodów spółki były też przychody ze sprzedaży gry „This War of Mine”, a także podstawowej wersji Frostpunka. Istotnym uzupełnieniem wyników 11 bit studios są też tytuły „Moonlighter” i „Children of Morta”. Przychody ze sprzedaży obu tych gier w I półroczu odpowiadały za 30% łącznych przychodów spółki. Obecnie spółka pracuje nad kolejnymi tytułami, jak „Projekt 8”, „Dolly” i „Eleanor”. Pozyskała też projekt wydawniczy - „Ava”.

Notowania: 11 bit studios SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:11B/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk