• Odbierz prezent
100 mld złotych długu ratunkiem przed kryzysem? "Koronawirusowe" obligacje PFR debiutują na Catalyst

Na początku kwietnia rząd zaprezentował „Tarczę finansową dla firm”, która za ponad 100 mld złotych ma uchronić polskie firmy przed skutkami spowolnienia gospodarczego i spadkami przychodów spowodowanymi pandemią koronawirusa. Głównym założeniem tarczy jest udzielenie przedsiębiorstwom trzyletnich pożyczek, z których nawet do 75% może zostać zamienionych na bezzwrotną subwencję. Skąd rząd bierze pieniądze na ratowanie firm? Z obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa, których emitentem jest Polski Fundusz Rozwoju. Jak dotąd PFR wypuścił na rynek obligacje o wartości 50 mld złotych, znajdując się na półmetku finansowania Tarczy Antykryzysowej dla firm. Sporą część długu z rynku wtórnego odkupił Narodowy Bank Polski za wyemitowane do tego celu pieniądze, w ramach rozszerzonego programu QE. Od dziś pierwsze w historii Polski „antykryzysowe obligacje” będą notowane również na warszawskiej giełdzie w ramach publicznego rynku Catalyst.

 

Zadłużenie ratunkiem przed kryzysem

Przyjęta 27 kwietnia Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm docelowo ma objąć do 670 tys. przedsiębiorstw i kosztować 100 mld złotych. Zakłada ona dofinansowanie dla małych średnich i dużych firm, których obroty spadły przynajmniej o 25% z powodu pandemii koronawirusa. Z zadeklarowanych przez rząd 100 mld złotych, połowa ma trafić do małych i średnich przedsiębiorstw. 25 mld złotych ma zostać przeznaczone na wsparcie finansowe mikrofirm (zatrudniających do 9 pracowników), zaś kolejne 25 mld dla dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem że odprowadzają podatki w Polsce.

Mikrofirmy będą mogły skorzystać maksymalnie z 300 tys. złotych subwencji, zaś małe i średnie przedsiębiorstwa do 3,6 mln złotych. Wysokość wsparcia dla największych firm będzie ustalana indywidualnie, będą one mogły liczyć na wsparcie nawet do 1 mld złotych. Wsparcie finansowe jest udzielane w formie trzyletniej pożyczki, z której aż do 75% może mieć charakter bezzwrotnej subwencji.

Warunkiem otrzymania przez przedsiębiorców rządowej pomocy (poza spadkiem obrotów o przynajmniej 25%) jest również utrzymanie działalności oraz zachowanie dotychczasowej liczby pracowników.

Realizacja programu została powierzona Polskiemu Funduszowi Rozwoju, który w ciągu miesiąca od jego startu zebrał juz połowę docelowej kwoty, emitując dług, którego spłata będzie gwarantowana przez państwo.

Dotychczas PFR nie emitował żadnych papierów wartościowych, są to też pierwsze w historii obligacje korporacyjne, które mają sfinansować rządowy program ratunkowy dla przedsiębiorców. W dniu ogłoszenia przez rząd Tarczy Finansowej dla firm prezes NBP Adam Glapiński poinformował również o rozszerzeniu dotychczasowego programu luzowania ilościowego. NBP dostał zielone światło dla prowadzenia skupu obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa z rynku wtórnego, które emituje PFR. W praktyce oznacza to finansowanie programu wsparcia dla przedsiębiorców przez bank centralny za wyemitowane do tego celu pieniądze.

Dotychczas NBP skupił z rynku wtórnego obligacje PFR za ponad 20 mld złotych, jednak kolejne interwencje są zapewne tylko kwestią czasu.

Czytaj także: Historycznie niskie stopy procentowe to zły krok? Działania NBP mogą przynieść odwrotny skutek od zamierzonego

Historycznie niskie stopy procentowe w Polsce to termin, który chyba nie robi już na nikim wrażenia. Poniekąd jest tak dlatego, że droga rozwoju gospodarczego naszego kraju i odbudowy po poprzednim ustroju wiązała się z konsekwentnymi, trwającymi od końca lat 90., obniżkami stóp procentowych. Stąd t.. Czytaj
Historycznie niskie stopy procentowe to zły krok? Działania NBP mogą przynieść odwrotny skutek od zamierzonego

 

Koronawirusowe obligacje PFR na półmetku 

Dotychczas Polski Fundusz Rozwoju wyemitował trzy serie obligacji korporacyjnych gwarantowanych przez Skarb Państwa o łącznej wartości 50 mld złotych:

  • 16.325 obligacji serii PFR0324 o łącznej wartości 16,325 mld złotych, oprocentowaniu stałym 1,375% rocznie i terminie wykupu 29.03.2024 r. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 998 890 złotych
  • 18.500 obligacji serii PFR0325 o wartości 18,5 mld złotych, oprocentowaniu stałym 1,625% rocznie i terminie wykupu 31.03.2025 r. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 995 870 złotych
  • 15.175 obligacji serii PFR0925 o wartości 15,175 mld złotych, oprocentowaniu stałym 1,625% rocznie i terminie wykupu 22.09.2025 r. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 997 340 złotych

 

Obligacje PFR ze względu na swoją cenę są przeznaczone dla inwestorów instytucjonalnych. Ich cena nominalna to 1 000 000 złotych, warto jednak zauważyć, że sprzedawane były z dyskontem - cena emisyjna była niższa od nominalnej, co miało stanowić dodatkową zachętę do ich zakupu.

 

Polski Fundusz Rozwoju

PFR jest spółką akcyjną w pełni kontrolowaną przez Skarb Państwa, utworzoną w kwietniu 2016 r. na bazie istniejącej od 2013 r. państwowej spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe. Do statutowych celów PFR należy prowadzenie programów, mających zwiększać potencjał inwestycyjny i gospodarczy kraju, a także wyrównujących szanse i chroniących środowisko naturalne. PFR wspiera również przedsiębiorstwa, zarówno te innowacyjne, które rozpoczynają swoją działalność, jaki i średnie i duże, które szukają finansowania dla swoich strategicznych projektów. Do zadań PFR należy również wspieranie samorządów i osób prywatnych.

Dotychczas największymi programami prowadzonymi przez PFR były Mieszkanie Plus (rządowy plan budowy tanich mieszkań na wynajem długoterminowy) oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (powszechny program długoterminowego oszczędzania). Program Tarczy Finansowej dla małych i średnich firm, którego koszt szacowany jest na 100 mld złotych jest jak dotąd największym przedsięwzięciem realizowanym przez państwowy fundusz.

Od początku istnienia PFR jego prezesem jest Paweł Borys powołany przez Ministerstwo Rozwoju.

Mimo, że sam Borys jest doświadczonym managerem i osobą niewątpliwie posiadającą kompetencje do pełnienia stanowiska prezesa PFR, kilkuletnia działalność spółki nie jest oceniana zbyt pozytywnie. Za główny powód takiego stanu rzeczy można uznać w zasadzie pełną zależność PFR od Ministerstwa Rozwoju i rządowych decyzji. Jak dotąd największym niewypałem był program Mieszkanie Plus, który mimo ambitnych planów oddania do użytku stu tysięcy tanich mieszkań na wynajem, w ciągu trzech lat istnienia zdołał objąć niecałe 900 mieszkań, z czego niewielka część została oddana do użytku.


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk