• Odbierz prezent
1 mld zł na rachunkach PPK prowadzonych przez PKO TFI
  • Już ponad 1 mld zł zgromadzili uczestnicy PPK na rachunkach programu w PKO TFI
  • Suma środków PPK zgromadzonych w PKO TFI w ciągu pół roku podwoiła się
  • Blisko pół miliona uczestników PPK już aktywnie oszczędza na emeryturę

 Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonych przez PKO TFI zgromadzili na swoich rachunkach już ponad 1 mld zł. Pół roku wystarczyło na to, aby suma środków zgromadzonych w ramach tego programu emerytalnego w PKO TFI podwoiła się. Blisko pół miliona uczestników PPK już aktywnie oszczędza na emeryturę.

- Obecnie mamy blisko pół miliona uczestników programu, na których rachunki wpłynęły co najmniej pierwsze składki. Liczba takich rachunków w PKO TFI systematycznie wzrasta. Tylko w ciągu miesiąca odnotowaliśmy przyrost o ponad 25 tys. Ten proces potwierdza nasze wcześniejsze prognozy - Program PPK stopniowo zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników i wzbudza coraz większe zaufanie. Przykład pracowników aktywnie w nim uczestniczących wpływa pozytywnie na inne osoby wahające się czy uczestniczyć w PPK .

– mówi Piotr Żochowski prezes PKO TFI

PKO TFI jest najbardziej aktywnym uczestnikiem rynku PPK od momentu uruchomienia programu. Już w pierwszym etapie jego wdrażania spółka Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego osiągnęła pozycję lidera i stale go utrzymuje. Obecnie ma blisko 35-procentowy udział w rynku aktywów PPK. Doświadczenie w zakresie wcześniejszego wdrażania i prowadzania bliźniaczych do PPK – Pracowniczych Planów Emerytalnych (PKO TFI prowadzi blisko 81,5 tys. tych rachunków) miało między innymi wpływ na to, że PKO TFI zdobyło zaufanie zarówno dużych i średnich firm w sektorze prywatnym jak i ważnych instytucji sektora finansów publicznych. Wyprzedzając ustawowe terminy przystąpienia do programu, umowy na prowadzenie PPK podpisały już z PKO TFI: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy.

W styczniu ruszył ostatni etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obejmuje podmioty sektora publicznego oraz małe i mikro firmy. Terminy zawarcia umów dla jednostek sektora publicznego są następujące: do 26 marca 2021 r. umowa o zarządzanie PPK oraz do 10 kwietnia 2021 r. umowa o prowadzenie PPK, dla pozostałych firm terminy zawarcia tych umów to odpowiednio: do 23 kwietnia 2021 r., oraz do 10 maja 2021 r.

Podobnie jak wszystkim partnerom, którzy już skorzystali z możliwości prowadzenia PPK we współpracy z PKO TFI, firma oferuje nowym uczestnikom programu kompleksowe wsparcie w kwestiach merytorycznych i technicznych. Przedsiębiorstwo, bez względu na skalę działania, może korzystać z dedykowanego systemu obsługi zarówno w zakresie dokumentacji kadrowej, jak i indywidualnych kont pracowników. Towarzystwo oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrażania PPK, a także obsługę uczestników online (i-fundusze.pl). Uczestnicy PPK korzystający z bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego w serwisie iPKO w którym mogą zarządzać swym rachunkiem osobistym, kartami i innymi produktami posiadanymi w banku, mogą też na bieżąco śledzić stan konta PPK prowadzonego w PKO TFI w ramach usługi Moje aktywa.

Warto również podkreślić, że opłaty za zarządzanie PPK pobierane przez PKO TFI są konkurencyjne na tle rynku, a ich wysokość może być jeszcze znacząco niższa, ze względu na przepisy Ustawy o PPK, które określają do jakiego poziomu aktywów mogą być one pobierane, w szczególności biorąc pod uwagę dotychczasowy udział PKO TFI w łącznej wartości aktywów wszystkich funduszy PPK w Polsce. Daje to uczestnikom PPK możliwość zebrania dodatkowego kapitału na emeryturę przy relatywnie niewielkich kosztach związanych z obsługą programu.

 


PKO Bank Polski

Niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego. W 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,03 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 348 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2019 r. miała 4,2 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk