• Odbierz prezent
08OCTAVA: Informacja o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 rok  oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Octava za 2020 rok (2021-03-17 16:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Informacja o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Octava za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OCTAVA S.A. („Spółka”, „OCTAVA”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 19 stycznia br., działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje o zmianie daty publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej OCTAVA za 2020 rok (Raporty).
Przedmiotowe Raporty zostaną przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-131Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Sienna39
(ulica)(numer)
+48 22 350 62 45
(telefon)(fax)
biuro@octava.com.plwww.octava.com.pl
(e-mail)(www)
526-10-36-962010986677
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk