• Odbierz prezent
01CYBERATON S.A.: Zawarcie umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW (2021-04-01 11:58)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Zawarcie umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu w dniu 31.03.2021 r. przez spółkę zależną od Emitenta T&T PROENERGY Sp. z o.o. umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW z Zakładem Produkcyjno Handlowo Usługowym „DREWPACK” w miejscowości Weronikopole.

Wartość umowy wynosi 2.439.000,00zł netto tj. 2.999.970,00 zł brutto (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiat zł 00/100) i wpłynie na skonsolidowany wynik Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. w IV kwartale 2021 r.

Zawarcie powyższej umowy wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Roman TabakaPrezes ZarząduRoman Tabaka
2021-04-01Marzenna AleksandrowiczCzłonek ZarząduMarzenna Aleksandrowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk