• Odbierz prezent
01CYBERATON S.A.: Nabycie Spółki celowej Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. realizującej projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW (2021-03-25 14:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Nabycie Spółki celowej Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. realizującej projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w dniu 23 marca 2021 roku Emitent nabył udziały reprezentujące 51 proc. kapitału zakładowego Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich (KRS: 0000709776) („Spółka Celowa”).

Zarząd Emitenta informuje, że Spółka Celowa realizuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 996,8kW, zlokalizowanej w miejscowości Blizocin, gm. Trzebnica. Spółka Celowa posiada:
· decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych;
· decyzję o warunkach zabudowy;
· decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;
· umowę przyłączeniową do sieci Tauron S.A.

Zarząd Emitenta wskazuje, że budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Blizocin zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki Celowej oraz z kredytu inwestycyjnego w wysokości. Rozpoczęcie i zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2021 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że pozostałe udziały, reprezentujące 49 proc. kapitału zakładowego Spółki Celowej, nabyła Spółka Black Pearl S.A., zgodnie z umową o współpracy w zakresie realizacji wspólnych inwestycji, zawartą w dniu 11 marca 2021 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 3/2021 z dnia 12 marca 2021 roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że nabycie udziałów Spółki Celowej wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Emitenta oraz jego grupy kapitałowej na rynku fotowoltaicznym w Polsce.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Roman TabakaPrezes ZarząduRoman Tabaka
2021-03-25Marzenna AleksandrowiczCzonek ZarząduMarzenna Aleksandrowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk